کلیپ کامل از خواننده ای به اسم عباس مار سفید که در لس آنجلس میخواست خواننده شود.